FORTROLIGHEDSPOLITIK

I henhold til de gældende regler for beskyttelse af personoplysninger er du hermed underrettet om, at de personoplysninger, som brugerne af www.foxracing.com hjemmesiden (herefter ”FOX-hjemmesiden”) vil blive underlagt automatiseret behandling, og vil blive gemt i filer, der er under ansvar af, og ejes af virksomheden FOX HEAD EUROPE, S.L.U., et aktieselskab med begrænset ansvar med hjemsted ved C/Canudas 13, Parque Empresarial Mas Blau, 08820 El Prat del Llobregat (Barcelona), indehaver af skatteidentifikationsnummer (CIF) B-65896276, optaget i handelsregistret i Barcelona, ved 43,443, Folio 168, side B-429,963, 1. indlæg (herefter "FOX").

Data indsamles fra brugere der benytter de forskellige formularer, der er tilgængelige på FOX-hjemmesiden med det formål, der er angivet nedenfor:

  1. Udførelsen af salgskontrakten vedrørende de tilgængelige produkter på FOX-hjemmesiden.
  2. Svar på forespørgsler og anmodninger stillet af brugere på FOX-hjemmesiden.
  3. Udsendelse af kommerciel kommunikation via e-mail eller andre elektroniske formater vedrørende produkter, tjenester, aktiviteter, begivenheder og kampagner vedrørende de mærker, der ejes af Fox Head, Inc. (et selskab, der indgår i samme koncern som FOX), da disse udtrykkeligt anmodes af brugeren og/eller brugeren der foretager et køb på FOX-hjemmesiden. I dette tilfælde kan brugerne til enhver tid tilbagekalde det givne samtykke og/eller annullere kvitteringen for den kommercielle kommunikation, ved at sende en e-mail til customerservice.uk@foxracing.com eller ved at kontrollere det tilsvarende link, der vil blive inkluderet i enhver kommerciel kommunikation, der modtages via e-mail.
  4. Udførelsen af markeds- og / eller statistiske undersøgelser.

For at nå mål 1), 2) og 3) kan det være nødvendigt at oplyse eller overdrage nogle eller alle de data, som brugeren leverer til tredjeparter, der er direkte knyttet til udførelsen af salgskontrakten (f.eks. den tilsvarende transportvirksomhed), hvor disse er nødvendige for at løse eventuelle forespørgsler og anmodninger fra brugeren (f.eks. en produktleverandør) og/eller hvor disse er knyttet til tjenesten for afsendelse af kommerciel kommunikation, ved hjælp af elektroniske midler (f.eks. leverandør af markedsføringstjenester). Nævnte kommunikation eller overdragelse vil kun påvirke de personlige data for brugeren, der er strengt nødvendigt for at opfylde de nævnte formål.

Under alle omstændigheder garanterer FOX, at de sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold til gældende bestemmelser, er vedtaget med henblik på at forhindre tab, misbrug, ændring eller uautoriseret adgang til de leverede data.

The personal data supplied by users must be true and accurate, and the refusal by a user to supply certain data may entail a denial of service by FOX. As such, FOX and the companies making up its corporate group shall be released from all liability in respect of any consequence, harm, or loss that may derive from any erroneous, inaccurate, or incomplete information supplied by the user.

Personoplysningerne fra brugerne skal være sande og nøjagtige, og hvis en bruger nægter at levere bestemte data, kan det medføre, at FOX afviser tjenesten. Derved frigives FOX og de virksomheder, der udgør koncernens koncern, fra ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser, skader eller tab, der måtte skyldes enhver fejlagtig, unøjagtig eller ufuldstændig information fra brugeren. Brugere kan udøve deres ret til at få adgang til, rette, slette eller ændre deres personlige data til enhver tid og henvende deres anmodning pr. brevpost til FOX HEAD EUROPE, S.L.U. – C/ Canudas 13-15 (Parque Empresarial Mas Blau), 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), eller via e-mail til customerserviceeurope@foxracing.com

 

Læs mere